07 березня 2022

Засоби гасіння пожежі

       Пожежа – це процес неконтрольованого горіння поза спеціальним вогнищем, що розвивається в часі і просторі і є небезпечним для людей, матеріальних цінностей та навколишнього середовища. 

 До засобів пожежогасіння належать:

 • вода й водяна пара;
 • хімічна й повітряно-хімічна піна;
 •  інертні і негорючі гази;
 • галоїдні вуглекислотні сполуки;
 • сухі порошки;
 • пісок, щільна тканина повсть та азбест.

      Первинні засоби для гасіння пожежі: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежні відра, совкові лопати, пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

 Встановлено такі класи пожежі, а також їх символи:

 • клас A горіння твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);
 • клас B горіння рідин або топких твердих речовин;
 • клас C горіння газоподібних речовин;
 •  клас D горіння металів та їх сплавів;
 • клас Е – горіння електроустановок;
 • клас F – загоряння побутових жирів і масел.

 В Типових нормах належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України , наведені такі позначення типів вогнегасників:

  ВВ вогнегасник водяний призначений для гасіння пожеж класу А. (такими вогнегасниками, а також ВОДОЮ не можна гасити: електрообладнання, нафтопродукти (гас, мазут, бензин, солярку тощо), пластик, токсичні речовини (нітрогліцерин, гримучу ртуть, азот свинцю, карбіди, магнієвоорганічні, алімінієвоорганічні, цинкоорганічні з’єднання та ін., бо буде вибух)); Існують вогнегасники із зарядом води зі спеціальними добавками, які дають можливість застосовувати їх для гасіння пожеж класу В.

   ВВП вогнегасник водопінний використовують для гасіння пожеж класів А та В (гасити піною електричні установки, які зайнялися, і електромережі, котрі перебувають під напругою, не можна, тому що піна є провідником електричного струму. Крім того, пінні вогнегасники не можна застосовувати для гасіння лужних металів натрію й калію, тому що вони, взаємодіючи з водою, що перебуває в піні, виділяють водень, який підсилює горіння, а також для гасіння спиртів, тому що вони поглинають воду розчиняючись у ній, і у разі потрапляння на них, піна швидко руйнується);

     ВВПА вогнегасник водопінний аерозольний здатний погасити займання твердих горючих матеріалів (пожежі класу А), рідких матеріалів (клас В), електрообладнання під напругою до 1000 В (клас Е). Окремими з них, наприклад «ВВПА-400-К» (кухонний) можна погасити займання рослинних і тваринних олій та жирів, що знаходяться в кухонних приладах (клас F). Тобто цим вогнегасником можна загасити загоряння комп’ютера, займання в автомобілі, на кухні, фритюрницю, папір, текстиль, дерево, пластик, бензин і т. д.;

   ВВК вогнегасник вуглекислотний (газовий) – застосовують для гасіння пожеж класів В та Е (електроустаткування, що знаходиться під напругою до 1000 В). Щоб уникнути обмороження рук не можна доторкатися до металевого розтруба.

 ВП вогнегасник порошковий – залежно від типу вогнегасного порошку використовують для гасіння пожеж класів: A, В, С, D – із зарядом багатоцільового вогнегасного порошку (порошок АВСD), B, С – із зарядом вогнегасного порошку ВС тощо. Крім того, порошкові вогнегасники придатні для гасіння обладнання, що знаходиться під напругою до 1000 В.

Порошкові вогнегасники не призначені для гасіння загорянь лужних і лужноземельних металів й інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря. Вади ВП: значне забруднення порошком об’єкта гасіння, утворення хмари з пилу.

 Необхідно знати можливості вашого вогнегасника. На кожному з них на етикетці вказано класи пожежогасіння, наприклад: «А В С D» або «В С D», та зазначено тип порошку, наприклад: «АВС» або «ВС». Купуючи вогнегасник, слід одразу звернути на це увагу, тому що намагатися гасити дерево, ганчір’я, папір і пластик вогнегасником, у якого на етикетці символ «А» перекреслений, а тип порошку вказаний як «ВСD» – марно! Це призведе до повторного займання вже погашеного горючого матеріалу від залишкового тління або нагрітих елементів будівельних конструкцій та устаткування. Саме компоненти, які додають до порошку, піднімають ранг вогнегасника до класів «А В С D» і попереджають повторне займання вже погашеного полум’я.

 Найбільше розповсюджені серед населення автомобільні порошкові та вуглекислотні вогнегасники.

Список використаних джерел

1.Пожежна безпека : Загальні поняття про пожежу. http://cde.nuft.edu.ua/mod/book/view.php?id=430290&chapterid=260195

2.Пожежна безпека : Способи і засоби гасіння пожежі. http://cde.nuft.edu.ua/mod/book/view.php?id=430290&chapterid=26020

3.    Вогнегасник. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вогнегасник

4.Вогнегасник аерозольний водопінний «ВВПА-400-К» кухонний. https://cmo.kiev.ua/ua/p1316939631-ognetushitel-aerozolnyj-vodopennyj.html

5. Калуські рятувальники закликають громадян мати вдома вогнегасник. https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/07/20/112307/view#!/back

6.  Характеристики вогнегасників і визначення основних понять щодо їх експлуатації. https://oppb.com.ua/articles/harakterystyky-vognegasnykiv-i-vyznachennya-osnovnyh-ponyat-shchodo-yih-ekspluataciyi

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар